Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene verkoopvoorwaarden door de Federatie Productie Technologie “FPT” van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken te ‘s-Gravenhage en bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage. Tevens kunt u via onderstaande link de leveringsvoorwaarden downloaden.

Algemene Leveringsvoorwaarden NL